D 9 medical 10 ml 4 strains

D 9 medical 10 ml 4 strains

  • Verkoper: CBD shop
  • Gewicht: custom 10 ml 1000 mg
Speciale aanbieding
Productnr.: AD3481
Prijslijst: € 37,50
Prijs ex. BTW: € 26,86
Prijs inclusief BTW: € 32,50
U bespaart: € 5,00 (13%)
Beschikbaarheid: Op aanvraag

Varianten

 

Type    o.a. COPD, kanker, pijnklachten, slaapstoornis, epilepsie

deze prijs is enkel voor vaste klanten.

Cure runner.

Medicinale CBD olie ?

Bijna alle aanbieders noemen hun CBD olie medicinaal zo mag CBD ook wel gezien worden.

Wij maken echter nog een onderscheid hier in.

Ook is al onze CBD olie medicinaal te noemen geven wij de medicinale benoeming enkel aan CBD olie en producten welke naar ons inzien een breder en voller spectrum aan cannabinoids bevatten dan de regulaire CBD olie.

Wij werken met verschillende strains aan cannabis soorten elke soort vertegenwoordigd een optimale werking bij een specifieke aandoening of ziekte.

Zo staan bepaalde cannabis soorten beter bekend als remedie tegen een of meerdere klachten, ziekten.

Hiervoor is de industriële hennep niet geschikt enkel goed gecultiveerde soorten hennep welke onder de meest natuurlijke wijze zijn geteeld , geoogst en geëxtraheerd. Uiteraard zijn al onze hennepplanten volledig biologisch maar dat is logisch.

 

Onze gespecialiseerde CDB olie kan bestaan uit enkel 1 soort cannabis , maar veelal komt een combinatie van meerdere soorten olie voor.

Om het voor u overzichtelijk te maken benoemen wij het soort aandoening of ziekte bij het product wat hier voor het meest geschikt is.

Niet alle producten worden getoond, heeft u een specifieke klacht of ziekte neem contact met ons op om zodoende samen met u het juiste product te zoeken.

 

 

Medizinisches CBD-Öl?

Fast alle Anbieter nennen ihre CBD-Ölmedikation, so dass auch CBD gesehen werden kann.

Wir unterscheiden jedoch hier.

Um alle unsere CBD-Öle zu nennen, geben wir die medizinische Verabredung nur CBD-Öl und -Produkten, von denen wir annehmen, dass sie ein breiteres und umfangreicheres Angebot an Cannabinoiden haben als das normale CBD-Öl.

Wir arbeiten mit verschiedenen Arten von Cannabisarten, wobei jeder Typ optimal für eine bestimmte Erkrankung oder Krankheit dargestellt wird.

Zum Beispiel sind bestimmte Cannabisarten besser als Heilmittel für eine oder mehrere Beschwerden, Krankheiten bekannt.

Zu diesem Zweck ist der industrielle Hanf nicht geeignet für nur gut angebauten Hanf, der am natürlichsten gezüchtet, geerntet und extrahiert wird. Natürlich sind alle unsere Hanfpflanzen vollständig biologisch, aber das ist logisch.

 

Unser spezialisiertes CDB-Öl kann nur aus einer Art Cannabis bestehen, aber oft ist auch eine Kombination aus verschiedenen Ölarten enthalten.

Um Ihnen klar zu machen, nennen wir den Typ der Krankheit oder Krankheit in dem Produkt, das dafür am geeignetsten ist.

Nicht alle Produkte werden angezeigt, Sie haben eine bestimmte Reklamation oder Krankheit, kontaktieren Sie uns, um das richtige Produkt bei Ihnen zu finden.

 

thc olie, delta 9, rso, cbd olie, wietolie, hennep olie, cannabis olie, herbacure, cbd plus, cbd+, goedkoop, waar, tetra

Medical CBD oil?

Almost all providers call their CBD oil medication, so CBD can also be seen.

However, we make a distinction here.

Also, to mention all our CBD oil, we are giving the medical appointment only to CBD oil and products that we consider to have a wider and more extensive range of cannabinoids than the regular CBD oil.

We work with different strains of cannabis species each type represented optimal for a specific condition or disease.

For example, certain cannabis species are better known as remedies for one or more complaints, diseases.

For this purpose, the industrial hemp is not suitable for only well cultivated hemp grown, harvested and extracted most naturally. Of course all our hemp plants are completely biological but that's logical.

 

Our specialized CDB oil can consist of only one type of cannabis, but often a combination of several types of oil is included.

To make it clear to you, we name the type of disease or disease in the product that is most suitable for this.

Not all products are shown, you have a specific complaint or illness contact us in order to find the right product with you.

 

 

 

Doorzoek de website

Contact

Contact smartsupp live chat
Bel: 31 06 44949010


UCS © Europe